Vondrona Fototra Laika (VFL)

Ny VFL   Ny VFL (Vondrona fototra laika) dia fivondronan’ireo vahoakan’Andriamanitra rehetra manana talenta amin’ny sehatra rehetra azo entina hampandrosoana ny fiangonana amin’ny lafiny rehetra.

   Voakasik’izany ohatra ny sehatry ny talenta fahafoizana, hira, artistika, fahavononana, nahandro, ara-panatanjahantena, fanabeazana, fahasalamana… ary iasàna amin’ny lafiny trano fiangonana eto an-toerana sy ny ivelany, ara-bola, ara-kevitra ny fiangonana tsirairay ara–batana, ara-tsaina…

   Noho izany àry dia sady sehatra azo ivelarana tsara amin’ny maha-olona rehetra ny VFL ary koa azo ikoloana talenta. Dia samy hiroso àry isika fa tsy hisy handevina talenta.

RANDRIAMANAMPISOA Filipo
Filoha

« Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany ? »
Matio 5 : 47b


   Ny taona 1999 no niorina ny VFL iraisan’ny laika rehetra eto amin’ny FJKM Amboniloha Jerosalema-ko. Mivondrona ho mpanohana ny fiangonana amin’ny lafiny maro ny VFL.

   Mankalaza ny faha-15 taona ny Sampana VFL amin’ity taona 2014 ity. Maro ny asa notanterahina sy natrehina nandritra izay 15 taona izay.

   Anisan’izay nampiavaka ny fanaovana didim-poitra faobe isan-taona. Asam-panompoana fanaony koa ny fandraisana anjara hira Alahady maraina, ifandrimbonany amin’ireo sampana misy ao amin’ny fiangonana.

LOGO_LAIKA
LOGO SFL
Sampana Fivondronana Laika

   100 ny mpikambana nisoratra anarana, 60 eo ho eo ny mpikambana mavitrika ary misy koa ny mpikambana mpanohana.

   Maro amin’ny mpikambana no efa mpandray ny fanasan’ny Tompo, misy ireo nahavita SEFALA mpitory teny, misy ihany koa Mpiandry iray.

   Misy no ankohonana no indray mirotsaka ho mpikambana, misy koa ny tokan-tena. Misy ny zandry sy zoky araka izany, ny ray aman-dreny sy zanaka.

RAFITRA

> Birao : 7
> Komity : 13
> Fivoriambe

FOTOAM-PIVORIANA

> Isaky ny Sabotsy hariva amin’ny 2 ora sy sasany hatramin’ny 5 ora sy sasany

> Mifandimby miasa mandritra ireo fotoam-pivoriana ireo ny vaomieran’ny hira, soratra masina sy fanabeazana

> Fotoam-pivoriana fanampiny : Sabotsy maraina ho an’ny fanatanjahantena ary Alahady hariva ho an’ny hira sy soratra masina

> Anisan’ny asa fanaon’ny VFL ihany koa ny manampy Fiangonana na Sampana ivelany

FITADIDY

> Zoma maraina : isan-kerinandro ny maraim-baovao iarahan’ny VFL sy ny SLK amin’ny 6 ora

> Zoma hariva : isan-kerinandro ny vondrombavaka VFL amin’ny 6 ora sy sasany

Antsampanana_1

Antsampanana_2

Antsampanana_3


VAOMIERA SORATRA MASINA
VONDROM-BAVAKA• Manao vondrom-bavaka isaky ny Zoma amin’ny 6 ora sy sasany

• Mandray anjara amin’ny maraim-baovao isaky ny Zoma maraina amin’ny 6 ora sy sasany

• Manatanteraka ny Conférence Biblique ho an’ny sampana hitaizana ny fiainam-panahy (ohatra momba ny fanomezam-pahasoavana…)

VaoSoraMasina


VAOMIERA HIRA
HIRA


VaoHira_1
Mianatra hira ny Sabotsy amin’ny 3 ora tolak’andro

• Manao ny fitoriana an-kira eny amin’ny toerana maro samihafa (Ambohitrinimerina…)

Mianatra solfa sy kalon’ny fahiny isaky ny Alahady amin’ny 4 ora tolak’andro

VaoHira_2 VaoHira_3 VaoHira_4 VaoHira_5


VAOMIERA FANABEAZANA
FANATANJAHANTENA• Manao fanazaran-tena isaky ny Sabotsy maraina amin’ny 10 ora ka hatramin’ny 12 ora antoandro

• Nandray anjara feno tamin’ny taranja Basket-ball sy Football (Tournoi fankalazana ny faha-150 taonan’ny Fiangonana) ka nahazoany amboara tamin’ny Football izany

VaoBe_1 VaoBe_2
Mpanao basket lehilahy VFL 2014 (Tournoi Jobily faha-150 taonan’ny Fiangonana)
Mpanao basket vehivavy VFL 2014 (Tournoi Jobily faha-150 taonan’ny Fiangonana)


Fankalazana ny faha-15 taona


« … Fa mifampanompoa amin’ny fitiavana, ka hitombo amin’ny asa tsara rehetra »

Gal 5 : 13 b / II Kor 9 : 8d

VFL_15th
Sary ho fahatsiarovana ny fanokafana ny Fankalazana ny faha-15 taona
niaraka tamin’ny Biraon’ny SFL foibe


SARY FANEVA
LOGO FAHA-15 TAONA


Logo VFL 15th


HIRA FANEVA
FANOMPOANA TSY MIATO


1. 2.

Dimy taona ampiana folo izay
Nisafidy, hitory sy hizara
K’amin-tsiky sy am-pitiavana indray
No anehoanay manao ny asa tsara
Ny fanahin’ny Tompo, izay nomeny
No hahafaha-mifanompo sy ekeny

Ny anio sy ny rehetra ho avy
Hivavahana aminao ry Ray
Ahatsapanay mpino, fa tsy sazy
Ny fifanompoana izay natao hatrizay
Hiray fo sy saina sy fanahy
Am-pitiavana avokoa ka tsy hanahy
3. Réf.

Hitafio hatrany Jesoa Tompo
Hampahery antsika tsy hiato
Matokia ianao izay manompo
Asa iray tanterakao, ho zato
Misikina, dia alao hery
Ny fifanompoana, herim-po tsy very

Ka mahareza mitomboa
Amin’ny asa tsara atao
Andriamanitra Tsitoha
Andriamanitra hitantana anao

A/C : Zoky Alain

Auteur de l’article : AnjGab