Tsiahy faha-150 taona an-tononkalo

Misaotra an’Andriamanitra isika rehetra noho ny nahatratrarantsika ny Ivon’ny Fankalazana ny faha-150 taona.

Raha tadidintsika anefa dia nahavitan’i Mr Jaona tononkalo mahafinaritra, na ny tantaran’ny Fiangonana, na ny Mpitandrina nifandimby.

Hisy noho izany ny Tsiahy 150 taona, boky kely hitehirizantsika ireo tononkalo ireo, ampiarahina amin’ny boky kely Fandaharana Ivon’ny Jobily.

2.000 Ariary monja, izay no saran’ireo boky kely 2 ireo mitambatra. Mila mamandrika ao amin’i Mme Nicole (Mpandraharahan’ny Fiangonana) fotsiny isika izay mikasa hahazo izany.

Auteur de l’article : hrakotomalala