Toriteny Alahady 27 Jolay 2014

«HO AN’NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA»

Isaia 49:1-6 / Lioka 3:1-6 / Asan’ny Apostoly 13:44-48

Alahady 27 jolay 2014 :
– Ivon’ny jôbily volafotsin’ny Sampana Fifohazana (SAFIF)
– Alahadin’ny mpasam-piangonana
– Fankalazana ny faharoa taona nijoroan’ny fikambanana Fanasina

Ny olona toa inona no afaka mandray ny famonjena ?

Ny olona rehetra tsy ankanavaka dia afaka mahazo tombony amin’izany famonjena izany ; satria efa vita teo ambony hazo fijaliana, fony Jesoa Kristy nidina tety an-tany.
Omen’ny Tompo safidy anefa isika fa tsy mba tereny, ary dia samy manana ny lalana tiany aleha, na hanara-dia ny Tompo na tsia.
Aoka anefa isika tsy ho variana amin’ny zavatra hafa, amin’ny zavatra izay mety tsy mampandroso antsika, fa tena hifantoka amin’ny amin’izay efa nataon’Andriamanitra taminao hatramin’izay; na ara-pianakaviana, na ara-piarahamonina, na ara-pirenena, na ny ara-panahy indrindra.

Inona ary ny toetra takiana amintsika ?

“Fa lazaiko aminareo: Raha tsy mihoatra noho ny an’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra mihitsy ianareo.” Matio 5: 20
Mazàna isika mihevitra ny tenan-tsika ho masina sy marina raha misoratra anarana ho kristiana. Mila mitandrina anefa isika amin’ny fahamasinan-toetra omban’ny fitarihan’ny Fanahy Masina.
Tsarovy fa raha tsy mahatsiaro marary mihotsy isika amin’ny fanompoana an’ny Tompo, dia tsy mbola eken’Andriamanitra ny fanoloran-tsika tena.

Moa masina ve aho ?

Izay rehetra mandini-tena eo anatrehan’izany teny izany dia mila manaiky fa tsy tanteraka.
Ary tadidio fa ny finoana kely izay mety ananan-tsika, dia fanoitra mety ahavitana fahagagana raha ain-tsika ny mamafy izany.

Dia ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amin-tsika mandrakariva ny fahasoavany tsy mety ritra.
AMENA

Nitory ny teny : Ny mpitandrina RAKOTOMANGA Louis

Auteur de l’article : AnjGab