TORITENY Alahady 15 Oktobra 2017

TORITENY Alahady 15 Oktobra 2017
“Mahery vavaka ny vavolombelona marina”
Salamo 65 : 1 – 8 / Lioka 18 : 1-8 / Asa 9 : 36 – 43

 

Ny Filazantsaran’I Lioka no andraisantsiaka  fampianarana amin’ity anio ity . Lioka dia olona Jentilisa ary ny boky nosoratany irery no tsy misy dika mitovy amin’ny Filazantsara 4. Mahery vavaka ny vavolombelona marina.

I-Tena mahazo valim-bavaka ny olona mahery amin’ny vavaka

Tsy nataon’ilay mpitondratena ho sakana ny fahasiahan’ ilay mpitsara noho ny fahafantarany fa tsy manana fiarovana sy vahaolana afatsy io mpitsara io izy eny fa na dia voalaza aza fa mpitsara tsy marina ity farany.

Azo itarafana ny fiainantsika Kristiana izao andalan-tsoratra Masina izao, Lehibe ny Andriamanitra ivavahantsika ary ampy mahasahana ny fiainantsika manontolo ,  saingy ny fahotantsika no mahatezitra an’Andriamanitra ka mahatonga ny loza eo amin’ny fiainantsika , nefa na eo aza izany fahalavoana matetika izany , Mpamindra fo ny Andriamanitra ivavahantsika ka na toy inona na toy inona fihetsika , fiteny , asa , fomba fanaontsika  nandiso fanantenana Azy , raha tena mahatsiaro fa Izy ihany no  azo antoka hahavaha ny olana dia tsy maintsy mitodika Aminy amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fihainona ary fankatoavana izay lazainy ao amin’ny Soratra Masina.

Lesona : Izay rehetra manatona Ahy tsy mba ho laviko mihitsy . Tsy maintsy mahazo valim-bavaka izay mankeo amin’Andrimanitra . Kendreo ny zavatra  angatahinao mba hitondra anao any amin’ny fiainana mandrakizay.

Mandra-pahafaty : “Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka”  (Lioka 18: 1)

 II- Ahazoana valim-bavaka ny finoana

Na dia sarotra aza ny hiatrika ny mpitsara tsy marina dia mino izy fa io irery ihany no afaka hahavaha ny olana. Raha mangataka zavatra amin’Andriamanitra dia minoa fa handray valim-bavaka .

Mila arahina finoana sy asa ny vavaka asandratra. Ny fifandraisana tsy tapaka amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka no hampitombo ny hery sy ny finoana ao anatinao

Kristiana mora lavo ve ? Kristiana malaina  mivavaka ?

Fehiny : Raha mahatsiaro nahita soa amin’ny fiarahana amin’ny Tompo ianao , dia ambarao ny asa mahagaga nataony taminao , izay no hahatonga anao ho vavolombelona marina , ny fahasahiako hijoro ho vavolombelona marina no mandrisika ahy hahery amin’ny vavaka, ary izay no hitomboako amin’ny fahasoavana sy ny fitahiana ao amin’ny Tompo.

 

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra

RANTONANDRASANA  Roclyn Jacob, Mpitandrina

Auteur de l’article : AnjGab