Toriteny 24 Novambra 2013

« Manantena fahasambarana  ny mino »

Salamo 146:8-10 / Lioka 11 :27-28 /  Jakoba 1:22-25

“Fa aoka ho mpankato ny teny ianareo fa aza ho mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo” Jakoba 1: 22- 25

Andalan-tsoratra Masina hakantsika fampianarana ho amin’ity anio ity, ny fomba fandraisana ny Tenin’Andriamanitra.

Misy karazany roa ny fiantefan’ny Tenin’Andriamanitra amin’ny olona izay mihaino :

  • Mihaino fotsiny
  • Sady mihaino no mankato

1- Ny mihaino fotsiny

Ho an’ireo sokajin’olona ireo dia ny and 23 manazava fa : Toy ny olona mijery ny tarehiny amin’ny fitaratra nefa raha vao miala eo dia adinony ihany ; izany hoe mipetraka ho fahalalana ao an-tsaina fotsiny ihany ny Soratra Masina renesin’ny sofiny.
Mandrakariva mantsy ny fanontaniana mipetraka ho rehefa mihaino ny toriteny na fampianarana dia ny hoe : “Nisy akony, na nitondra fiovana teo amin’ny fiainako ve ny fandrenesako ny Tenin’Andriamanitra ?“ Ohatra: raha nambara tamiko hoe ny Krismasy dia midika ho fahaterahan’I Jeso ato anatiko, tena efa tsapako ve izany hoe teraka ao am-poko Jesoa ? Ary inona no akon’izany teo amin’ny fianako nandritra izay Krismasy nifandimby izay ?

2- Ny mihaino sady mankato

Ireto sokajin’olona ireto indray dia mampihatra ny Tenin’Andriamanitra izay norenesiny eo amin’ny fiainany. Sahy mametram-panontaniana avy hatrany amin’ny tenany hoe “Ahoana, no tokony hitondrako ny fianako manoloana izany fampianarana avy amin’Andriamanitra izany?” .

Tena tari–dalana tsara ho antsika Kristiana ny fanontaniana valiana ao amin’ny mana isan’andro .
Ny olona manana izany fomba fiainana izany no atao hoe sambatra araka ny ambaran’ny Lioka 11

Ny Kristiana dia manana fikasana tsara te hihaino sy hankato ihany ; saingy variana amin’ny zavatra ivelambelany ka lasa adino ilay Tenin’Andriamanitra tena fototry ny fivavahana [toy ny fitafiana entina mankany am-piangonana rehefa fety ny andro, sns…..]

“Manantena fahasambarana ny mino”, Ny Salamo 146:5 dia manamafy fa sambatra izay manana an’I Jehovah ho mpanampy azy, iza no mpanampy anao eo amin’ny fiainana ? Ny Tenin’Andriamanitra ihany no vahaolana, fa aina ho an’ny mahazo azy, ary fahasalamana ho an’ny nofo rehetra ; zava-pona ny fahalalana, vola, voninahitra sns… izay heverin’ny olona ho mpanampy azy. Azo antoka sy feno ny fanampian’Andriamanitra. Koa manasa antsika rehetra mba ho mpihaino mpankato, ary handray ny Tenin’Andriamanitra ho tena fiainana .

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra Amen !

ANDRIANARISON Violette, Mpitandrina;

Auteur de l’article : AnjGab