Taon-jobily : fanokafana

 
Ny Alahady 12 Janoary 2014 dia nosokafana tamin’ny fomba manetriketrika ny Fankalazana ny Jobily faha-150 taona. Ny Prezidà Synôdaly SPAA 10 (Synôdam-Paritany Antananarivo Andrefana), ny Mpitandrina RAHAINGONJANAHARY Rodolphe, no nanatanteraka izany niaraka tamin’ny fanokanana ny takela-bato fahatsiarovana sy ny « maquette » hitarafan’ny daholobe ny ho endriky ny fiangonana aorian’ny fanitarana ny rihana.

Nisy ny « vary be menaka » taorian’ny fanompoam-pivavahana mba ho famporisihana sahady ny mpino amin’ny adidy sy andraikitra makadiry miandry azy ireo, sady ho fisaorana ireo solon-tenan’ny Fiangonana 4 trano manodidina tonga nanatrika ny fotoan-dehibe.
 

Auteur de l’article : hrakotomalala