Tanora vanona manomana ny hoaviny

“TANORA VONONA HIATRIKA NY HOAVINY”

Talata 21 Mey 2013
Mpanofana: Atoa Camille RAFALIMANANA – Mpitaiza tanora

“TANORA VITA FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA SY NY TENANY ARY NY HAFA”

Alarobia 22 Mey 2013
Mpanofana : Atoa RANDRIANARIZAY Lucien Mpitandrina – Filoha Foibe SAMPATI

“TANORA MADIO “

Alakamisy 23 Mey 2013
Mpanofana: Atoa RANAIVOARISOA Mandimby – Mpiomana ho Mptitandrina

“AHOANA NO HAHOMBIAZANA AMIN’NY FIAINANA”

Zoma 24 Mey 2013
Mpanofana: Rtoa RAKOUTH Bakoly – Mpampianatra Université

Auteur de l’article : AnjGab