Vondrona Fototra Laika (VFL)

Ny VFL    Ny VFL (Vondrona fototra laika) dia fivondronan’ireo vahoakan’Andriamanitra rehetra manana talenta amin’ny sehatra rehetra azo entina hampandrosoana ny fiangonana amin’ny lafiny rehetra.    Voakasik’izany ohatra ny sehatry ny talenta fahafoizana, hira, artistika, fahavononana, nahandro, ara-panatanjahantena, fanabeazana, fahasalamana… ary iasàna amin’ny lafiny trano fiangonana eto an-toerana sy ny ivelany, ara-bola, ara-kevitra ny fiangonana tsirairay ara–batana, […]