TORITENY Alahady 21 Aogositra 2016

“Miara-miasa amin’ny finoana ny mino  » II Samoela 10,9-19 / Matio 18,18-20 / Filipiana 1,1-8     “Mahereza ary, ka aoka hitombandahy isika ho an’ny firenentsika sy ny tananan’Andriamanitsika; ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony.” II Samoela 10,9 -19   Fahavononana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy no tao anatin’i Joaba raha voatendry ho mpitari-tafika ny zanak’Israely hiady […]

Pasteur Randrianarison Marie Violette

HANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO NY FINOANA

Fomba fanao mahazatra saika iraisan’ny rehetra ny manao jery todika ny lasa sy manao vina hibanjinana ny ho avy rehefa tonga ny faran’ny taona sy ny fiandohan’ny taona. Antenaina fa anisan’izay mpanatanteraka izany ianao mpamaky ! Tamin’izay zava-nokinasa dia misy  ny tontosa nefa misy koa ny tsy tanteraka. Mampahery anao ny Tompo, mampahatsiaro anao hisaotra sy […]