logo-sa

15 Martsa 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Sampana Sekoly Alahady

Notanterahina ny Alahady 15 Martsa 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sampana Sekoly Alahady, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2018. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha LIVA Harintsoa Violette > Filoha mpanampy RABESON Hery Andriantoky > Mpitan-tsoratry ny PV RASOAMANGA Germaine > Mpitan-tsoratry […]

Sampana Sekoly Alahady : Fandaharan’asa Janoary 2015

Mandritra ity volana Janoary 2015 ity, izay iray volana natokana ho fanateram-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady, dia ireto avy ireo asa hosahaniny : > Alahady 4, 11, 25 Janoary : vokatra isan-karazany, anentanana ny mpino rehetra mba handray anjara > Alahady 18 Janoary : opération « Koba », tena matsiro be, ka tsy hisy ny tapakila saingy […]