Ilay anjely tonga anaty oram-baratra

Tao an-tokatranon’ny mpitondra fivavahana iray no niseho ny tantara. Efa maty moa ramatoa vadiny ka dia izy mianaka irery sisa no miara-miaina ao. Na orana mikija na rivo-mamirifiry Fomba fanaony isaky ny Alahady hariva ny mandeha mizara trakitra manambara an’i Jesoa. Indray Alahady anefa, sady nangatsiaka no avy be ny orana. Tonga ity tovolahy nanatona […]

Ilay fanasana tsy nampoizina

Fahiny ela be hono rankizy, dia nisy mosary teo amin’ny tany sy ny fanjakana. Samy sahirana ny fianakaviana vao mba mahita hanina hohanina. Ilay mitafy voro-damba Indray takariva efa maloka ny andro, indro lehilahy iray, mitafy voro-damba, nandondona sy nangataka isan-tokatrano. Ary satria sady mandrivotra mamirifiry no nanerika ny andro, dia nanao saron-doha izy ary […]

Mofonaina 24 Novambra 2014

MIFALY AMIN’NY FAMONJENA NY MINO JAONA 3:25-30 « …fa ny sakaizan’ny mpampakatra izay mitsangana hihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra ary efa tanteraka izany fifaliana izany  » (and 29) Ny toe-tsaina amam-pitondrantena tokony hananan’ny mino eo am-piandrasana ny famonjen’ Andriamanitra. Mifaly amim-panetrentena Fakam-panahy nahazo ny mpianatr’i Jaona teto ny hoe : satria izy […]