Mofon’aina Alarobia 12 Febroary 2015

MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA GENESISY 15 : 1-6 Ny soa entin’ny Tenin’ Andriamanitra ho an’ny olony Eto amin’ity toko ity no hitantarana ny fanekena nataon’ Andriamanitra tamin’i Abrama, taorian’ny niantsoany azy. Teo anatrehan’io fiantsoany an’i Abrama ho olony io no nanehoan’ Andriamanitra ny maha- zava-dehibe ny teniny. Ny Tenin’ Andriamanitra dia ampinga sy aro […]

Mofon’aina Alarobia 11 Febroary 2015

MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA ASAN’NY APOSTOLY 6.1-7 Porofon’ny fiitaran’ny fiangonana sy rindrandamina Rehefa mandroso ny fitoriana ny Filazantsara dia mitombo ny fiangonana ka nilaina ny fananana rindran-damina sy olona mifanaraka amin’izany fitomboana izany . Manjary porofon’ny fiitaran’ny fiangonana ny rindran-damina . Tsy maintsy nozaraina ho roa ny andraikitra tao amin’ny fiangonana (and2) izay ho […]