22 Febroary 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Sampana Vokovoko Manga

Notanterahina ny Alahady 22 Febroary 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2018. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RAMANAMAHEFA Naivo > Filoha mpanampy RASOLOARIJAO Mparany RANDRIANJATOVO Jean Bruno > Mpitan-tsoratry ny PV RANAIVOARISOA Voary Henintsoa […]