AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO

AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO Ry Mpamaky malala ,  Amin’izao fiainana iainanao, izao moa tena sahy mijoro ho vavolombelon’ny Tompo marina ve ianao izay mpanara-dia Azy? Tsaroanao ve fa misy fanomezana lehibe nomen’Andriamanitra anao dia ilay “fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” fa tsy “fanahy osa”? (2Timoty. 1, 7.8) Maniraka anao ny Tompo anio, […]

TORITENY Alahady 10 Septambra 2017

“Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Timonty 1 : 7 – 8 Daniela 3 : 13 – 18 / Marka 8 : 34 – 38 / II Timoty 1 : 6 – 12   Alahady natokana ho fizarana mari-pankasitrahana ireo mpampianatra nahavita ny fiofanana nandritra ny 5 taona “ Fanabeazana Kristiana” Talohan’ny nandaozan’i Jesoa […]

TORITENY Alahady 13 Aogositra 2017

« Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo » Daniela 3 : 19 – 30 / Matio 10 : 21 – 23 / Asan’ny Apostoly 14 : 19 – 28   Rehefa noravana Jerosalema dia isan’ireo lasa babo tany Babylona , Sadraka , Mesaka , Abednego. Noterena hiankohoka amin’ny andriamanitry Nebokadnezara izy 3 mirahalahy ireo saingy tsy […]

TORITENY Alahady 06 Aogositra 2017

« Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo » Estera 9 : 1 – 15/ Lioka 21 : 20 – 28/ II Timonty 2 : 8 – 13 Tsy maintsy mandalo fijaliana ny mpanompon’Andriamanitra ; vavolombelon’izany Paoly Apostoly araka izay Epistily nosoratany ho an’i Timoty. Tao am-pigadrana i Paoly no nanoratra izao Epistily izao ho an’i Timoty […]