TORITENY Alahady 11 Jona 2017

« Vavolombelon’ny Fanahy Masina ny Tompo. » Salamo 104 : 24 – 30 / Jaona 16 : 12 – 14 / I Jaona 4 : 1 – 3   Raha 200 taona no niasian’ny fanitsiam-pivavahana teto Madagasikara ; fiaraha- monina manao ahoana no tokony  hita eto amin’ny firenena ? Vanim-potoanan’ny Mpaminany, Vanim-potoanan’I Jesoa Kristy, efa nolalovana avokoa, […]

PERIKOPA FJKM ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2016

Alahady XV manaraka Trinite 1 Tantara 16,8-14 / Lioka 8,43-48 / Asan’ny Apostoly 12,11-17 1 Tantara 16,8-14 8 Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ampahafantaro ny firenena ny asany. 9 Mihira ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. 10 Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah. 11 […]

PERIKOPA FJKM ALAHADY 28 AOGOSITRA 2016

Alahady XIV manaraka Trinite Ezra 3,8-13 / Lioka 5,1-11 / Efesiana 4,11-16 Ezra 3,8-13 8 Ary tamin’ny volana faharoa tamin’ny taona faharoa taorian’ny nahatongavany tany amin’ny tranon’Andriamanitra tany Jerosalema dia niantomboka Zerobabela, zanak’i Sealtiela, sy Jesoa, zanak’i Jozadaka, mbamin’ny rahalahiny sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita ary izay rehetra tonga tany Jerosalema avy tany […]

perikopa-baiboly

PERIKOPA FJKM ALAHADY 17 JANOARY 2016

MANEHO NY TENANY AMIN’NY ASANY NY TOMPO Alahady II manaraka Epifania Deo 11.2-7 / Jao 6.22-33 / Gal 1.11-17 Deotornomia 11.2-7 2 Ary aoka ho fantatrao anio, fa izaho tsy miteny amin’ny zanakareo izay tsy nahalala na nahita ny famaizan’i Jehovah Andriamanitrareo sy ny fahalehibiazany sy ny tànany mahery sy ny sandriny nahinjitra 3 sy […]