Fandaharana Herinandron’ny Fanahy Masina – Pentekosta 2015

  FANDAHARANA HERINANDRON’NYFANAHY MASINAPentekosta 2015 > Alatsinainy 18 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) S.V.M. – Diakona sy Loholona « Hahamafy ny finoantsika dia mananatra antsika ny Fanahy Masina » Mpitarika : REMONJA Hilda Mpitoriteny : RAMANAMAHEFA Tiana Harinaivo > Talata 19 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) Dorkasy – S.T.K. « Hahamafy […]