Mofon’aina Alarobia 12 Febroary 2015

MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA GENESISY 15 : 1-6 Ny soa entin’ny Tenin’ Andriamanitra ho an’ny olony Eto amin’ity toko ity no hitantarana ny fanekena nataon’ Andriamanitra tamin’i Abrama, taorian’ny niantsoany azy. Teo anatrehan’io fiantsoany an’i Abrama ho olony io no nanehoan’ Andriamanitra ny maha- zava-dehibe ny teniny. Ny Tenin’ Andriamanitra dia ampinga sy aro […]

Mofon’aina Alarobia 11 Febroary 2015

MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA ASAN’NY APOSTOLY 6.1-7 Porofon’ny fiitaran’ny fiangonana sy rindrandamina Rehefa mandroso ny fitoriana ny Filazantsara dia mitombo ny fiangonana ka nilaina ny fananana rindran-damina sy olona mifanaraka amin’izany fitomboana izany . Manjary porofon’ny fiitaran’ny fiangonana ny rindran-damina . Tsy maintsy nozaraina ho roa ny andraikitra tao amin’ny fiangonana (and2) izay ho […]

Mofonaina 24 Novambra 2014

MIFALY AMIN’NY FAMONJENA NY MINO JAONA 3:25-30 « …fa ny sakaizan’ny mpampakatra izay mitsangana hihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra ary efa tanteraka izany fifaliana izany  » (and 29) Ny toe-tsaina amam-pitondrantena tokony hananan’ny mino eo am-piandrasana ny famonjen’ Andriamanitra. Mifaly amim-panetrentena Fakam-panahy nahazo ny mpianatr’i Jaona teto ny hoe : satria izy […]

Mitory famonjena ny mino

Mofonaina 24 Septambra 2014 Asan’ny Apostoly 26:19-32 Tsy asa mora akory ny mitory famonjena. Asa tsy maintsy ataon’ny mino anefa izany, na ao an-katerena aza. Tsapa amin’izay nanjo an’i Paoly Apostoly eto, fa ny fitoriana ny filazantsaran’ny famonjena dia : Asa mitaky fiaretana ny mafy : (and.21 – 24 ) I Paoly Apostoly voafonja noho […]