10 May 2015 : fanendrena tompon’andraikitra sy solontenan’ny Sampana Vondrona Fototra Laika

Notanterahina ny Alahady 19 Aprily 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sampana Vondrona Fototra Laika, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RANDRIAMANAMPISOA Filipo > Filoha mpanampy RAJAONARIVO Saholy RANDRIAHARIJAONA Ony > Mpitan-tsoratry ny PV HARIMANANA Jeanne Clara […]