Filohan’ny Komity faha-150 taona : fisaorana ny Fiangonana

« Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an ‘i Kristy Jesoa, mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika. » Amen. Tso-drano notononin’i Paoly ho an’ny Romana. Tso-drano, tsy voalohany no nandrenesantsika izany teto Amboniloha Jerosalema-ko. Koa amin’ity andro iray ity dia fifaliana ho anay […]

Asa fanitarana : fitondrana am-bavaka

Hanandratra vavaka fangataham-pitahiana any an-tokantrano ho amin’ny : > fandroson’ny asa rehetra, ivelany sy anatiny > fitahiana ny mpiasa tsy an-kanavaka > firoboroboan’ny fandraisana anjara ara-bola ho-enti manatanteraka ny asa fanitarana > fahavitrihan’ny mpikambana ao amin’ny Komity faha-150 taona amin’ny fikarakarana rehetra ireo no hiarahan’ny mpianakavin’ny finoana – na eto Madagasikara na any an-dafy – […]

Jobily faha-150 taona : ireo dingana nolalovana

I. TSANGAM-BATO Ny Sabotsy 29 Jona 2013 no nivory voalohany ny Komity fankalazana ny faha-150 taonan’ny Fiangonana FJKM Amboniloha Jerosalema-ko. Toy izao manaraka izao ny firafitry ny Komity : > Biraom-piangonana mpikambana 4 > Diakona solon-tena 2 isaky ny gropy 4 > Loholona solon-tena 2 > Sampana sy Fikambanana solon-tena 2 ho an’ny Sampana sy […]