Alahady 26 Oktobra 2014 : sary fahatsiarovana

Alahady 26 Oktobra 2014 : Tonga ny fotoan-dehibe faharoa, dia ny Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona, izay niarahan’ny mpino rehetra teto amin’ny FJKM Amboniloha sy ny Zanaka am-pielezana nankalaza an’Andriamanitra. Tamin’io andro io koa no nisaloran’ny be sy ny maro ny fanamiana, dia ny T-shirt faha-150 taona izany, ka hita ho nangorom-potsy ny fiangonana satria […]

Sabotsy 25 Oktobra 2014 : sary fahatsiarovana

Sabotsy 25 Oktobra 2014 : Tonga ny fotoan-dehibe, dia ny Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona, izay nanasana manokana ny Foibe FJKM, ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, ny solontenam-pitandremana ary ny Sampana velona eto amin’ny FJKM Amboniloha. Nahafaly ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana mihitsy ny fanokanana satria dia vory lanona tsy araka ny maha-andro Sabotsy azy ny fiangonana, […]

Jobily faha-150 taona : fandaharam-potoana

FANDAHARAM-POTOANAN’NY IVO Tranga miseho indray mandeha eo amin’ny fiainan’ny mpino izany fankalazana ny faha-150 taona izany. Noho izany dia nanomana Boky Fahatsiarovana ny Komity mba ahafahan’ny mpino manana fitadidy mirakitra ny Tantaran’ny Fiangonana, ny Mpitandrina nifandimby, ny tonon-kira Faneva, ireo fandaharam-potoana mandritry ny ivo ary hafatra vitsivitsy. Amidy amin’ny vidiny 1.000 Ariary monja izy io, […]

Asa fanitarana : fizotry ny asa

1. FANOMBOHAN’NY ASA Natomboka ny Alatsinainy 17 Martsa 2014 teo ny asa ka nisy ny fotoam-pivavahana – 9 ora ka hatramin’ny 10 ora maraina – nangataham-pitahiana avy amin’Andriamanitra mba hahatontosa an-tsakany sy an-davany ny asa fanitarana ny rihana, araka ny tonon-kira nataon’i Solomona hoe : « Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa […]