Jobily faha-150 taona : ireo dingana nolalovana

I. TSANGAM-BATO Ny Sabotsy 29 Jona 2013 no nivory voalohany ny Komity fankalazana ny faha-150 taonan’ny Fiangonana FJKM Amboniloha Jerosalema-ko. Toy izao manaraka izao ny firafitry ny Komity : > Biraom-piangonana mpikambana 4 > Diakona solon-tena 2 isaky ny gropy 4 > Loholona solon-tena 2 > Sampana sy Fikambanana solon-tena 2 ho an’ny Sampana sy […]

Vondrona Fototra Laika (VFL)

Ny VFL    Ny VFL (Vondrona fototra laika) dia fivondronan’ireo vahoakan’Andriamanitra rehetra manana talenta amin’ny sehatra rehetra azo entina hampandrosoana ny fiangonana amin’ny lafiny rehetra.    Voakasik’izany ohatra ny sehatry ny talenta fahafoizana, hira, artistika, fahavononana, nahandro, ara-panatanjahantena, fanabeazana, fahasalamana… ary iasàna amin’ny lafiny trano fiangonana eto an-toerana sy ny ivelany, ara-bola, ara-kevitra ny fiangonana tsirairay ara–batana, […]