Alahady 26 Oktobra 2014 : sary fahatsiarovana

Alahady 26 Oktobra 2014 : Tonga ny fotoan-dehibe faharoa, dia ny Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona, izay niarahan’ny mpino rehetra teto amin’ny FJKM Amboniloha sy ny Zanaka am-pielezana nankalaza an’Andriamanitra. Tamin’io andro io koa no nisaloran’ny be sy ny maro ny fanamiana, dia ny T-shirt faha-150 taona izany, ka hita ho nangorom-potsy ny fiangonana satria […]

Sabotsy 25 Oktobra 2014 : sary fahatsiarovana

Sabotsy 25 Oktobra 2014 : Tonga ny fotoan-dehibe, dia ny Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona, izay nanasana manokana ny Foibe FJKM, ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, ny solontenam-pitandremana ary ny Sampana velona eto amin’ny FJKM Amboniloha. Nahafaly ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana mihitsy ny fanokanana satria dia vory lanona tsy araka ny maha-andro Sabotsy azy ny fiangonana, […]

Tsiahy faha-150 taona an-tononkalo

Misaotra an’Andriamanitra isika rehetra noho ny nahatratrarantsika ny Ivon’ny Fankalazana ny faha-150 taona. Raha tadidintsika anefa dia nahavitan’i Mr Jaona tononkalo mahafinaritra, na ny tantaran’ny Fiangonana, na ny Mpitandrina nifandimby. Hisy noho izany ny Tsiahy 150 taona, boky kely hitehirizantsika ireo tononkalo ireo, ampiarahina amin’ny boky kely Fandaharana Ivon’ny Jobily. 2.000 Ariary monja, izay no […]

Filohan’ny Komity faha-150 taona : fisaorana ny Fiangonana

« Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an ‘i Kristy Jesoa, mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika. » Amen. Tso-drano notononin’i Paoly ho an’ny Romana. Tso-drano, tsy voalohany no nandrenesantsika izany teto Amboniloha Jerosalema-ko. Koa amin’ity andro iray ity dia fifaliana ho anay […]