Pasteur Randrianarison Marie Violette

HANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO NY FINOANA

Fomba fanao mahazatra saika iraisan’ny rehetra ny manao jery todika ny lasa sy manao vina hibanjinana ny ho avy rehefa tonga ny faran’ny taona sy ny fiandohan’ny taona. Antenaina fa anisan’izay mpanatanteraka izany ianao mpamaky ! Tamin’izay zava-nokinasa dia misy  ny tontosa nefa misy koa ny tsy tanteraka. Mampahery anao ny Tompo, mampahatsiaro anao hisaotra sy […]

ANDEHANANA AMIN’NY FAHAMARINANA NY FINOANA

Anisan’ny zavatra iray mampatahotra ny olona amin’izao fiainana izao ny fijoroana amin’ny fahamarinana. Eny fa na dia ny Kristiana aza dia tratra izany fakam-panahy izany matetika. Raha marina loatra ianao dia iomehezan’ny olona: “Miseho ho masina…tsy ampahafiriny…olombelona ihany anie ny tena e…mba mandainga koa indraindray hahatafita amin’ny fiainana e! Ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny […]