Pasteur Randrianarison Marie Violette

MANEHO NY TENANY AMIN’NY ASANY NY TOMPO

Faly miarahaba anao velon’aina tra-pamonjena nahatratra ny taona vaovao 2016. “Ry malala, ho salama sy hambinina anie hianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany” (3Jao.1,2). Ry mpamaky malala, amin’izao fiandohan’ny taona izao, mety mametram-panontaniana angamba ianao hoe: mafy sady sarotra ny lalana nalehako tamin’iny taona lasa iny kanefa dia nahoana aho no mbola velonaina toa […]

Pasteur Randrianarison Marie Violette

HANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO NY FINOANA

Fomba fanao mahazatra saika iraisan’ny rehetra ny manao jery todika ny lasa sy manao vina hibanjinana ny ho avy rehefa tonga ny faran’ny taona sy ny fiandohan’ny taona. Antenaina fa anisan’izay mpanatanteraka izany ianao mpamaky ! Tamin’izay zava-nokinasa dia misy  ny tontosa nefa misy koa ny tsy tanteraka. Mampahery anao ny Tompo, mampahatsiaro anao hisaotra sy […]