alitara

TORITENY Alahady 17 Septambra 2017

TORITENY Alahady 17 Septambra 2017 “Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Tim 1 : 7 – 8 I samoela 17 : 37 – 51 / Marka 15 : 39 – 41 / Galatiana 2 : 11 – 21 Raha nantsoina hifanandrina tamin’ny miaramilan’ny Filistina ny miaramilan’ny Zanak’Israely dia tsy nisy sahy, Davida mpanjaka, lehilahy […]

alitara

TORITENY Alahady 20 Aogositra 2017

« Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo » Genesisy 39 : 19 – 23 / Jaona 16 : 29 – 35 / Hebreo 10 : 19 – 26 Resin’ny fakam-panahy ny vadin’ny Potifara noho ny bika sy hatsaran-tarehin’i Josefa. Saingy ity farany dia lehilahy natahotra An’Andriamanitra ka tsy nanota akory. Ny mampiavaka ny olon’Andriamanitra eto amin’izao […]

Pasteur Randrianarison Marie Violette

MANEHO NY TENANY AMIN’NY ASANY NY TOMPO

Faly miarahaba anao velon’aina tra-pamonjena nahatratra ny taona vaovao 2016. “Ry malala, ho salama sy hambinina anie hianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany” (3Jao.1,2). Ry mpamaky malala, amin’izao fiandohan’ny taona izao, mety mametram-panontaniana angamba ianao hoe: mafy sady sarotra ny lalana nalehako tamin’iny taona lasa iny kanefa dia nahoana aho no mbola velonaina toa […]