AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO

AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’NY TOMPO Ry Mpamaky malala ,  Amin’izao fiainana iainanao, izao moa tena sahy mijoro ho vavolombelon’ny Tompo marina ve ianao izay mpanara-dia Azy? Tsaroanao ve fa misy fanomezana lehibe nomen’Andriamanitra anao dia ilay “fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” fa tsy “fanahy osa”? (2Timoty. 1, 7.8) Maniraka anao ny Tompo anio, […]

alitara

TORITENY Alahady 17 Septambra 2017

TORITENY Alahady 17 Septambra 2017 “Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Tim 1 : 7 – 8 I samoela 17 : 37 – 51 / Marka 15 : 39 – 41 / Galatiana 2 : 11 – 21 Raha nantsoina hifanandrina tamin’ny miaramilan’ny Filistina ny miaramilan’ny Zanak’Israely dia tsy nisy sahy, Davida mpanjaka, lehilahy […]

TORITENY Alahady 10 Septambra 2017

“Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Timonty 1 : 7 – 8 Daniela 3 : 13 – 18 / Marka 8 : 34 – 38 / II Timoty 1 : 6 – 12   Alahady natokana ho fizarana mari-pankasitrahana ireo mpampianatra nahavita ny fiofanana nandritra ny 5 taona “ Fanabeazana Kristiana” Talohan’ny nandaozan’i Jesoa […]