Fifidianana Diakona 2015 : ireo vehivavy voafidy

Noho ny fitahian’ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019 ireo Diakona voafidy ireo. Ireto avy ireo vehivavy lany Diakona : Laharana Anarana Sary 4 LIVA HARINTSOA Violette 8 RASOAFANOHARANA N. Sahondra 73 RAVAOARIMALALA Hajaraivo Harisoa 31 RAKOTOARISOA […]

Fifidianana Diakona 2015 : ireo lehilahy voafidy

Noho ny fitahian’ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019 ireo Diakona voafidy ireo. Ireto avy ireo lehilahy lany Diakona : Laharana Anarana Sary 7 LIVA Ephraim 65 RAHARINAIVO Falimanana 60 RASETRIARIVONY Mamy Nirina 14 ANDRIATSIMBAZAFY Stephan Patrick […]

logo-sa

15 Martsa 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Sampana Sekoly Alahady

Notanterahina ny Alahady 15 Martsa 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sampana Sekoly Alahady, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2018. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha LIVA Harintsoa Violette > Filoha mpanampy RABESON Hery Andriantoky > Mpitan-tsoratry ny PV RASOAMANGA Germaine > Mpitan-tsoratry […]

22 Febroary 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Sampana Vokovoko Manga

Notanterahina ny Alahady 22 Febroary 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sampana Vokovoko Manga, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2018. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RAMANAMAHEFA Naivo > Filoha mpanampy RASOLOARIJAO Mparany RANDRIANJATOVO Jean Bruno > Mpitan-tsoratry ny PV RANAIVOARISOA Voary Henintsoa […]