Asa fanitarana : fitondrana am-bavaka

Hanandratra vavaka fangataham-pitahiana any an-tokantrano ho amin’ny : > fandroson’ny asa rehetra, ivelany sy anatiny > fitahiana ny mpiasa tsy an-kanavaka > firoboroboan’ny fandraisana anjara ara-bola ho-enti manatanteraka ny asa fanitarana > fahavitrihan’ny mpikambana ao amin’ny Komity faha-150 taona amin’ny fikarakarana rehetra ireo no hiarahan’ny mpianakavin’ny finoana – na eto Madagasikara na any an-dafy – […]

Faneva : hira sy sary famantarana

Ireto avy ireo vinavina loha-hevitra nisafidianan’ny Komitin’ny faha-150 taona : > Finoana sy faharetana > Fandrosoana > Fiorenana > Fifankatiavana > Fandresena > Fifaliana ka ny « FIORENANA » sy ny « FANDROSOANA » no lany tamin’izany, nahazoana ny Teny Faneva : « Ny fanorenana mafy nataon’Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao […]