Ezaka rihana : fandraisana anjara

  1. KARATRA EZAKA « BÉTON ARMÉ » Nosantarina ny Alahady 2 Febroary 2014 ny fandraisana anjara (ho an’ny tsirairay, isam-pianakaviana na isam-pikambanana) ho fampidiram-bola amin’ny ezaka fanitarana ka amin’ny alàlan’ny Karatra Ezaka « Béton armé » no anatanterahana azy. Marihina fa tsy noferana ny mari-bola fa araka izay zakan’ny tsirairay, ny isam-pianakaviana na ny isam-pikambanana ihany […]