Pasteur Randrianarison Marie Violette

MANDRESY FIJALIANA NY VAVOLOMBEN’NY TOMPO

Ho anao izay miaritra fijaliana noho ny amin’ny Tompo indrindra izao teny izao. Mampahery anao ny Tompo mba haharitra tsara na dia iharam-pahoriana aza. Ety amin’izao tontolo izao no ahitanao fahoriana, kanefa matokia fa Jesoa izay arahinao dia efa nandresy izao tontolo izao. Aoka hifandray Aminy mandrakariva ianao hampandresy anao na toa inona na toa […]