Ilay anjely tonga anaty oram-baratra

Tao an-tokatranon’ny mpitondra fivavahana iray no niseho ny tantara. Efa maty moa ramatoa vadiny ka dia izy mianaka irery sisa no miara-miaina ao. Na orana mikija na rivo-mamirifiry Fomba fanaony isaky ny Alahady hariva ny mandeha mizara trakitra manambara an’i Jesoa. Indray Alahady anefa, sady nangatsiaka no avy be ny orana. Tonga ity tovolahy nanatona […]