Fifidianana Diakona 2015 : ireo vehivavy voafidy

Noho ny fitahian’ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019 ireo Diakona voafidy ireo. Ireto avy ireo vehivavy lany Diakona : Laharana Anarana Sary 4 LIVA HARINTSOA Violette 8 RASOAFANOHARANA N. Sahondra 73 RAVAOARIMALALA Hajaraivo Harisoa 31 RAKOTOARISOA […]

Fifidianana Diakona 2015 : ireo lehilahy voafidy

Noho ny fitahian’ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019 ireo Diakona voafidy ireo. Ireto avy ireo lehilahy lany Diakona : Laharana Anarana Sary 7 LIVA Ephraim 65 RAHARINAIVO Falimanana 60 RASETRIARIVONY Mamy Nirina 14 ANDRIATSIMBAZAFY Stephan Patrick […]