26 Aprily 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Fikambanana Groupement Féminin

Notanterahina ny Alahady 26 Aprily 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Fikambanana Groupement Féminin, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RANDRIAMIHANTA Valerie > Filoha mpanampy RALAIARY Lydia > Mpitan-tsoratry ny PV RAKOTOARISOA Sombiniaina > Mpitan-tsoratry ny Vola […]

26 Aprily 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Fikambanana Fanasina

Notanterahina ny Alahady 26 Aprily 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Fikambanana Fanasina, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RAHARINAIVO Falimanana > Filoha mpanampy RAZAFINDRANAIVO Falitiana > Mpitan-tsoratry ny PV RAZANAMANJATO Elga > Mpitan-tsoratry ny Vola RAVELOJAONA […]

10 May 2015 : fanendrena tompon’andraikitra sy solontenan’ny Sampana Vondrona Fototra Laika

Notanterahina ny Alahady 19 Aprily 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sampana Vondrona Fototra Laika, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RANDRIAMANAMPISOA Filipo > Filoha mpanampy RAJAONARIVO Saholy RANDRIAHARIJAONA Ony > Mpitan-tsoratry ny PV HARIMANANA Jeanne Clara […]

12 Aprily 2015 : fanavaozana ny Biraon’ny Sampana Tanora Kristiana

Notanterahina ny Alahady 12 Aprily 2015 ny fanavaozana ny Birao sy ny fanendrena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sampana Tanora Kristiana, izay hiasa mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019. Ireto avy ireo mpikambana ao amin’ny Birao : > Filoha RALAIARITSIMO Maherson > Filoha mpanampy RAHELIARISOA Holimalala Daniella HERINAIVO Tsilavintsoa > Mpitan-tsoratry ny PV RAMARSON Landry RALAITSIROFO […]