Mitory famonjena ny mino

Mofonaina 24 Septambra 2014 Asan’ny Apostoly 26:19-32 Tsy asa mora akory ny mitory famonjena. Asa tsy maintsy ataon’ny mino anefa izany, na ao an-katerena aza. Tsapa amin’izay nanjo an’i Paoly Apostoly eto, fa ny fitoriana ny filazantsaran’ny famonjena dia : Asa mitaky fiaretana ny mafy : (and.21 – 24 ) I Paoly Apostoly voafonja noho […]

Mitory famonjena ny mino

Mofonaina 23 Septambra 2014 Asan’ny Apostoly 13:32-39 Tsy mora akory ny fandresen-dahatra ny Jiosy hino fa Jesoa Kristy no zanak’Andriamanitra, izay hany lalana tokana hizorana ao amin’ ny famonjena. I Paoly Apostoly sy I Baranabasy, manamafy indrindra eto fa izay andraisana famonjena dia : Fialàna ao amin’ny fiheveran-diso : (and.36) Averin’ireo Apostoly amin’ ny Jiosy […]