Pasteur Randrianarison Marie Violette

VAVOLOMBELON’NY TOMPO NY IRANY

Ho aminao hatrany anie ny fahasoavan’ny Tompo.   Fomban’Andriamanitra ny maniraka olona hampitondrainy ny hafatra izay tiany hampitaina amin’ny olony : mampahafantatra ny sitrapony amin’ny olona, manoro ny olona ny amin’izay fanapahankevitra tokony horaisiny na izay lalana tokony halehany (1Sam.23, 2.4). Tsy mora anefa ny mampita io hafatr’Andriamanitra io ka tena mila fahasahiana tokoa. Sa ahoana […]