TORITENY Alahady 10 Septambra 2017

“Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Timonty 1 : 7 – 8 Daniela 3 : 13 – 18 / Marka 8 : 34 – 38 / II Timoty 1 : 6 – 12   Alahady natokana ho fizarana mari-pankasitrahana ireo mpampianatra nahavita ny fiofanana nandritra ny 5 taona “ Fanabeazana Kristiana” Talohan’ny nandaozan’i Jesoa […]

TORITENY Alahady 28 Aogositra 2017

« Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo » Jeremia 38 : 9 – 16 / Lioka 21 : 12 – 19 / II Koritiana 1 : 3 – 7 Raha miresaka hoe fijaliana amin’ny fanarahana ny Tompo, dia ny Apostoly no niharan’izany mafy indrindra. Izany fiainana nosedrain’ny mpianatry ny Tompo izany koa no manjary iainan’ny olona […]

alitara

TORITENY Alahady 20 Aogositra 2017

« Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo » Genesisy 39 : 19 – 23 / Jaona 16 : 29 – 35 / Hebreo 10 : 19 – 26 Resin’ny fakam-panahy ny vadin’ny Potifara noho ny bika sy hatsaran-tarehin’i Josefa. Saingy ity farany dia lehilahy natahotra An’Andriamanitra ka tsy nanota akory. Ny mampiavaka ny olon’Andriamanitra eto amin’izao […]