Fandaharana Herinandron’ny Fanahy Masina – Pentekosta 2015

  FANDAHARANA HERINANDRON’NYFANAHY MASINAPentekosta 2015 > Alatsinainy 18 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) S.V.M. – Diakona sy Loholona « Hahamafy ny finoantsika dia mananatra antsika ny Fanahy Masina » Mpitarika : REMONJA Hilda Mpitoriteny : RAMANAMAHEFA Tiana Harinaivo > Talata 19 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) Dorkasy – S.T.K. « Hahamafy […]

Fandaharana Herinandro Masina – Martsa – Aprily 2015

  FANDAHARANA HERINANDRO MASINA(29 Martsa – 3 Aprily 2015) > Alahady 29 Martsa 2015 (6 ora sy sasany hariva) Sampana Dorkasy – V.F.L. « Manome fiainana ny mino ny Tompo ka mamoaka azy ho amin’ny fitahiana mahatretrika » Mpitarika : RANDRIAMANAMPISOA Filipo Mpitoriteny : RASOLOARIJAO Perle > Alatsinainy 30 Martsa 2015 (6 ora sy sasany […]