SLK : fankalazana ny faha-15 taona

Hankalazaina amin’ity taona 2014 ity ny faha-15 taonan’ny Sampana Lehilahy Kristiana (SLK) ao amin’ny FJKM Amboniloha Jerosalemako. Ireto avy ireo daty hanatanterahana izany :

> Fanokafana : Alahady 30 Martsa 2014
> Ivony : Alahady 27 Aprily 2014

Mikasa hikarakara Sakafom-pirahalahiana ny mpikambana amin’io Alahady ivon’ny fankalazana io ka manentana sahady antsika mpiara-mivavaka mba havitrika amin’ny fanohanana azy ireo amin’ny fampandrosoana ny Fanjakan’Andriamanitra eo anivon’ny Fiangonana, ny fiaraha-monina ary ny firenena.

Auteur de l’article : hrakotomalala