Sampana Mpanazava sy Tily (SAMPATI)

« FIVONDRONANA AFOMANGA XXIIIème »

mpanazavaNy Sampana Mpanazava sy Tily eto amin’ny FJKM Amboniloha dia mitondra ny anarana hoe « AFOMANGA » ary mitondra ny laharana 23. Ny Mpitandrina RATSIMBA Edouard sy Atoa RABEARIVONY Désiré Pascal no namorona izany tamin’ny taona 1953.
Amin’izao taona 2013 izao dia mankalàza ny faha 60 taonany izy ary mahatratra eo amin’ny 170 eo ny isan’ny Mpikambana.
Raha eo amin’ny lafiny ara-piangonana dia ao anatin’ny SAMPATI Synodam-paritany Antananarivo Andrefana no misy azy raha toa ka ny Faritany Antananarivo Avatratra – Faritra faharoa kosa no ahitàna azy eo amin’ny lafiny ara-pikambanana dia ny Mpanazava sy Tily eto Madagasikara (MTEM) izany.

TANJONA

Amin’ny maha sampana mampihatra ny fitaizàna Skotisma azy eo anivon’ny fiangonana dia toy izao ny tajony: “Hitaiza sy hanolokolo ary handray anjara amin’ny fampivelarana ny maha-olona feno ireo tanora zatovolahy sy zatovovavy ho tonga olom-banona ilain’ny fiaraha-monina sy ny firenena ary izao tontolo izao”.

ZAVA-KENDRENA

logo-tilyHanabe ireo tanora ao aminy hahatratra ny tanjon’ny Skotisma ka hahatonga azy ireo ho :

  • Vavolombelon’I Jesoa Kristy
  • Olom-pirenena vanona
  • Andrin’ny Fianakaviana

TANJONA AMIN’ITY TAONA ITY

  • Fankalazàna ny faha 60 taona niorenany
  • Fankalazàna ny faha 20 taonan’ny SAMPATI Foibe
  • TAFIKA MASINA ataon’ny Sampana sy iarahana amin’ny Fiangonana

LISITRY NY BIRAO

Nandritra ny fifidianana izay notanterahiana teto amin’ny FJKM Amboniloha tamin’ny taona 2011 dia toy izao ny lisitra mandrafitra ny birao:

Filoha Rtoa RASOAZANABONJY Voahirana Yolande – Diakona
Filoha mpanampy Rtoa HERIVOLANIRINA Albertine – Diakona
Mpitan-tsoratra Rtoa RAMAHARITRARIVELO Vonisoa Myrah
Mpitan-tsoratry ny vola Atoa RAKOTONDRABE Patrick
Mpitam-bola Rtoa RABEMANANTSOA Delphine – Diakona
Mpanolon-tsaina Atoa RAJAONARIVO Herilaza
Mpanolon-tsaina Rtoa RAMAMONJIARISOA Bakolimalala – Diakona

Sary vitsivitsy

Auteur de l’article : AnjGab