Sabotsy 25 Oktobra 2014 : sary fahatsiarovana

Sabotsy 25 Oktobra 2014 :

Tonga ny fotoan-dehibe, dia ny Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona, izay nanasana manokana ny Foibe FJKM, ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, ny solontenam-pitandremana ary ny Sampana velona eto amin’ny FJKM Amboniloha.

Nahafaly ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana mihitsy ny fanokanana satria dia vory lanona tsy araka ny maha-andro Sabotsy azy ny fiangonana, indrindra fa ny Sampana tsirairay izay samy nanao ny fanamiany avy, nameno ny rihana ambony rehetra.

Mandra-pivoakan’ny raki-tsary (CD sy DVD) dia indreto misy sary vitsivitsy izay voarakitra ho tantaran’ny faha-150 taona.


1. Fanomanana
(Zoma 24 Oktobra alina)


Omana_B_Sab 25

Omana_A_Sab 25


2. Fidirana


Miditra_A_Sab 25

Miditra_B_Sab 25

Miditra_C_Sab 25

Miditra_D_Sab 25

Miditra_04_Sab 25


3. Fotoam-pivavahana
Fanokanana ny tsangambaton’ny faha-150 taona


Tokana_A_Sab 25

Tokana_B_Sab 25

Tokana_C_Sab 25

Tokana_D_Sab 25

Tokana_E_Sab 25

Tokana_F_Sab 25
Tokana_G_Sab 25

Tokana_H_Sab 25

Tokana_I_Sab 25

Tokana_J_Sab 25

Tokana_K_Sab 25

Tokana_L_Sab 25

Tokana_M_Sab 25

Tokana_N_Sab 25

Tokana_O_Sab 25

Tokana_P_Sab 25

Tokana_Q_Sab 25

Tokana_R_Sab 25

Tokana_S_Sab 25

Tokana_T_Sab 25

Tokana_U_Sab 25

Tokana_V_Sab 25

Tokana_W_Sab 25

Tokana_X_Sab 25

Tokana_Y_Sab 25

Tokana_Z_Sab 25

Tokana_AA_Sab 25

Tokana_AB_Sab 25

Tokana_AC_Sab 25

Tokana_AD_Sab 25

Tokana_AE_Sab 25

Tokana_AF_Sab 25

Tokana_AG_Sab 25

Tokana_AH_Sab 25

Tokana_AI_Sab 25

Tokana_AJ_Sab 25

Tokana_AK_Sab 25

Tokana_AL_Sab 25

Tokana_AM_Sab 25

Tokana_AN_Sab 25

Tokana_AO_Sab 25

Tokana_AP_Sab 25

Tokana_AQ_Sab 25

Tokana_AR_Sab 25

Tokana_AS_Sab 25

Tokana_AT_Sab 25

Tokana_AU_Sab 25


4. Fanasana
Foibe FJKM, Synodam-paritany Antananarivo Andrefana, solontenam-pitandremana ary solontenan’ny Sampana velona


Fanasana_A_Sab 25

Fanasana_B_Sab 25

Fanasana_C_Sab 25

Fanasana_D_Sab 25

Fanasana_E_Sab 25

Fanasana_F_Sab 25

Fanasana_G_Sab 25

Fanasana_H_Sab 25

Fanasana_I_Sab 25

Fanasana_J_Sab 25

Auteur de l’article : hrakotomalala