Rambon’omby sy tsaramaso

Sakafo tena mafilotra fa somary mila fotoana kely.

Fatra ho an’olona efatra (04)

Zavatra ilaina :

Rambon’omby 01
Tongolo gasy vodiny 01
Tongolo oignon vodiny 01
Sakamalao salatsalany 01
Sira sy dipoavatra araka izay tiana
Tsaramaso maina 01,5 kapoaka

Fanomanana azy :

 • Indray andro mialoha dia teteho hitovitovy halava ny rambon’omby
 • Voaso ary teteho madinika ny tongolo
 • Totoy, na kikiso ny tongolo lay hivoaka tsara ny fofony
 • Totoy, na kikiso ny sakamalao
 • Ampio sira sy dipoavatra
 • Afangaroy miaraka ireo rehatra ireo dia avelao hilona indray alina manontolo (tandremo ny saka …)
 • Avelao hilona indray alina anaty rano koa ny tsaramaso
 • Ny ampitso maraina, arotsay anaty vilany ny fangaro rehetra, ny hena sy ny tsaramaso
 • Asio rano mandifotra azy
 • Tneho amin’ny afo malefaka mandritra ny ora 2 na 3
 • Somary atao ketsaketsa
 • Aroso miaraka amin’ny vary maina

Auteur de l’article : AnjGab