Fantatrao ve fa : NY RONONO …

ny ronono

Fanomezana anisan’ny tsara indrindra nomen’Ilay Nahary antsika ny ronono.
Maro ny zava-tsoa entin’ny ronono ho an’ny vatantsika.
Ireto misy fikarakarana tsotra vitsivitsy afaka ataon’ny rehetra.

Fivontosana : Mony, vay …

Atsoboka anaty ronono mafana ny ati-mofo, iny feta iny avy eo no apetaka eo amin’ny faritra marary ary esorina refa mangatsika tsara. Averimberina matetika mandrapaha-mainan’ny fery. Azo ampasaina amin’ny “points noirs” koa ity fanomanana ity.

Main’ny masoandro na voakaikitry ny biby

Ronono vovony 1 sotro fihinanana, rano 2 sotro fihinanana, sira vovony 1 tsongo. Afangaro ho tonga feta ireo ary kosehina moramora @ io fanomanana io ilay faritra marary.

Tsy fahitan-tory

Misotro ronono mafana nasiana tantely sy vovo-kanelina kely @ hariva.

Sohika

Ampangotrahina ny ronono ary asiana dipoavatra 1 sotrokely (dipoavatra voany tontoina somary vaventy no mety kokoa). Asorina ambony afo ary avela hilona minitra vitsy ao ilay dipoavatra dia tatavanina avy eo. Sotroina tsikelikely amin’izay ilay ronono mafana.

Tarehy mitera-menaka

Afangaro anaty « mixeur » ny ronono miala herotra 1/2 vera, ny voatabia iray masaka tsara, ary ny tavolo avy @ katsaka 1 sotro fihinanana. Rehefa mahazo fangaro madinty tsara dia iny no ahosotra amin’ny tarehy efa madio. Avela hipetraka eo 30 minitra dia kobanina avy eo.

Volo tsy ampy otrikaina

Rehefa manasa loha dia faranana amin’ny ronono. Hosorana tsara ny tahom-bolo, avela hilona 5 minitra ary kobanina avy eo.

Auteur de l’article : AnjGab