Ny fisitrahana ny famonjen’i Kristy

Mofon’aina 19 Septambra 2014

Efesiana 1:3-14

 

Tian’i Paoly Apostoly tsy halalaka loatra ny fiheveran’ny Kristiana ny amin’ ny famonjena sy fanavotan’ i Kristy. Misy fepetra vitsivitsy anefa azo takarina ao amin’ ny fiheviny raha ny safidin’ny olona ny hisitraka ny famonjen’i Kristy

Fiorenana tanteraka ao Aminy : ( and.3)

Nitahy ny mpino tao amin’ ny fitahiam-panahy rehetra Andriamanitra. Tsy nilaza i Paoly hoe hitahy antsika Andriamanitra, fa nambarany hoe efa nitahy antsika Andriamanitra. Izany hoe asa efa vitany ny fitahina ny mpino ary fitahina miorina ao amin’ i Kristy. Ny hoe ao amin’ i Kristy, dia manaiky Azy ho Tompo sy Mpamonjy eo amin’ny fiainantsika ; mametraka ny fiainantsika ho eo ambany fahefany. Olom-boavony izay mitoetra miorina tsara amin’ ny fanantenany an’i Kristy.

Fiorenana ao amin’ ny filazantsara (and.13)

Ambara eto ny hoe ao Aminy koa ianareo. Tsarovy fa jentilisa ny Efesiana fa tsy Jiosy ; kanefa afaka nisitraka ny famonjen’Andriamanitra tao amin’i Kristy. Antoka iray handraisana famonjena ny fihainoana sy fankatoana ny Filazantsara. Na dia Jentilisa aza rehefa mino sy mihaino ny Filazantsara, dia afaka misitraka ny famonjena ao amin’ i Kristy. Isika Kristiana indrindra koa, dia aoka hiorina tsara ao amin’ i kristy ; ho mafy fototra ka ho azo hozongozonin’ny hevitra sy fampianarana samihafa. Miorena ao amin’i Kristy ary miorena amin’ny Filazantsara dia hisitraka ny famonjena isika !

Fanontaniana :

Azonao tsara ve ny fomba hatao hisitrahantsika ny famonjena ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Auteur de l’article : AnjGab