Mitory famonjena ny mino

Mofon’aina 21 Septambra 2014

Nahoma 2:1-5

Ambara ato amin’ny hafatra nentin’i Nahoma, Ilay Andriamanitra mahatoky ka mamaly ny mpanao ratsy, ary mitsinjo mandrakariva izay tia Azy. Asehony fa :

Mamonjy Andriamanitra, tonga ny fiadanana : (and.1a)

Nodradrandraina tao amin’ny Isiraely fa tonga ny fiadanana ! Ny fiadanana adika tsotra hoe fandriampahalemana, filaminana, fitonian-tsaina. Ny toerana anjakan’ny fiadanana, dia lavitry ny tabatabana ady, sy ny fitebitebena. Teo amin’ny Isiraely, resy ny mpanani-bohitra sy ny lian’ady, satria tonga Andriamanitra mamonjy azy, ary izany no fiadanana. Ny tahaka izany indrindra no nasehon’ Andriamanitra ho antsika tao amin’i Jesoa Kristy. Tonga nofo i Jesoa, tanteraka ho antsika ny Fiadanana.(Lio.2,14)

Mamonjy Andriamanitra, resy ny fahavalo : (and.1b)

Ny teny soa mahafaly ho an’i Joda dia ny fandringanana tanteraka ny Asyriana, ka tsy afaka ny hanafika ny tanany intsony izy ireo.“Fa tsy handeha hamaky ny tanànanao intsony ilay tena ratsy fanahy, indray ripaka izy rehetra”, hoy ny hafatra nentin’i Nahoma. Izany hoe : tsy mahafoy ny firenena nofidiny Andriamanitra, ka mamonjy sy manafaka azy amin’ny tànan’ny fahavalo. Isika koa amin’ny zava-tsarotra rehetra atrehina, tsy mahafoy antsika Andriamanitra, mampandresy antsika amin’ny fahavalo Izy. Ahoana hoy i Jesoa ? Izaho no Mpiandry tsara !Mampandresy antsika amin’ny fahavalo Izy, ary mamonjy antsika.

Fanontaniana :

Nahoana isika no tsy afaka tebiteby, nefa natolotr’Andriamanitra iainantsika ny Fiadanana ?

Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Auteur de l’article : AnjGab