Firaisan’ny diakona sy loholona

Birao

Filoha Atoa RANDRIAMINAHY Justin 033 12 999 36
Mpitantsoratra Rtoa RASOAFANOHARANA Sahondra 033 73 485 84
Mpitahiry vola Rtoa ANDRIANARIVONY Nirina 033 07 805 36
Mpitantsoratry ny vola Rtoa RAMANAMAHEFA Hilda 034 89 326 33

Asany

Mandrindra ny fandaharan’asan’ny diakona amin’ny ankapobeny
Miandraikitra ny fifampitondrana eo amin’ny diakona sy loholona
Manomana sy mikarakara ny fisintonan’ny Mpihevidraharaha isantaona

Vinavina 2013

Any Mahanoro no ho tanterahina ny fisintonan’ny Mpihevidraharaha

Auteur de l’article : AnjGab