Fikambanana Fanasina

Asany

Fifampitaizana ho amin’ny tokatrano kristiana

Tanjony

Manaraka ny tanjona tratrarin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fikambanana ‘Fanasina’ amin’ny maha-fikambanana miorina eo ambany fitarihany azy. Mitory ny Filazantsaran’i Kristy izy noho izany ary manao ho zava-dehibe ny fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo.

Maro no endrika hanehoan’ny Fanasina izany zara-fanompoany izany ary raisiny ho anjara fanompoana manokana ny fifampitaizana ho amin’ny tokatrano kristiana.

Ny mpikambana

Ny olona rehetra na lahy na vavy, na lehibe na kely, kristiana manaiky sy manaja ny fitsipika fototry ny fikambanana ‘Fanasina’ no afaka milatsaka no mpikambana.
Ny Fikambanana ‘Fanasina’ kosa dia miara-miasa amin’ireo sakaiza izay tsy voatery ho mpikambana ao amin’ny ‘Fanasina’

Endrika isehoany

Miseho amin’ny endrika samihafa ny fanompoana tanterahin’ny ‘Fanasina’ :

  • Ny hira sy zava-kanto
  • Ny fanofanana
  • Ny fanentanana

Ny fitaizam-panahy

Mifampitaiza ara-panahy ny ‘Fanasina’ sady miara-miasa ihany koa amin’ ireo ray aman-dreny ara-panahy.

Fandaminana samihafa

Raha misy ny raharaha sarotra dia ny ambaratongam-pitondrana eto amin’ny Fiangonana FJKM Amboniloha no mamaha izany.

Ny vola sy ny fanànana

Misoratra amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara  ny fananan’ny ‘Fikambanana Fanasina’

Birao

Filoha Atoa RAHARINAIVO Falimanana 0340426169
Filoha mpanampy Rtoa RAZAFINDRANAIVO Faratiana 0330307486
Mpitantsoratra Rtoa RAZANAMANJATO Elga
Mpitahiry vola Atoa RAZAFIARISON Njarasoa
Mpitantsoratry ny vola Rtoa RAMANAMAHEFA Fanja
Mpanolotsaina Rtoa RAHARINAIVO Herimalala 034 15 172 53
Mpanolotsaina Rtoa RASOAFANOHARANA Sahondra 033 73 485 84

Auteur de l’article : AnjGab