Fihofanan’ny biraon’ny sampana rehetra teto amin’ny efatrano

« Vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara », io no baikompitolomana nomen’ny filohan’ny FJKM, ny pasitora Irako Ammi Andriamahazosoa.
Ho fiomanana amin’ny izany, niara nanome fiofanana ho an’ny biraon’ny sampana rehetra ny mpitandrina efatra mirahalahy avy ao Amboniloha Jerosalema-ko, Ivandry Firaisana, Soavimasoandro Fihavaozana ary Ambohijatovo Fitiavana.
Izany dia tontosa tao amin’ny FJKM Soavimasoandro Fihavaozana, ny alahady 29 janoary tolakandro.
Ny Pasitora avy eto Amboniloha no nitarika ny fotoana, ny avy ao Soavimasoandro no nanome ny tsara ho fantatra sy ny famaritana rehetra, ary ny avy ao Ivandry koasa no nanao ny famelabelarana.
Ny sampana velona rehetra teo anivon’ny fitandremana efatrano no niara nanatrika io fiofanana io.
Araka izany, dia hanomboka ato ho ato ny programan’asa rehetra hampetraka hitoriana manomboka eto Jerosalema, Jodia ary hatrany ampara-tany.
Deraina manokana ny firaha miasa sy fiaraha mientan’ireo mpitandrina efatra mirahalahy.

Misimisia ny toa izao.

Auteur de l’article : AnjGab