Fifidianana Diakona 2019 : Ireo vehivavy voafidy

Ireto avy ireo vehivavy lany Diakona :

 • LIVA HARINTSOA Violette
 • ROBJHON Andovololona
 • RAHELINIRINA Nicole
 • RAMANAMAHEFA Hilda Amandalhie
 • RASOANAIVO Razanadrasoa Bakoly
 • RAZAFITSIALONINA Rabemiafara Nirina
 • ANDRIAMASINDRAZANA Andrianony
 • RAHELIARIMALALA Harisoa J.P.A
 • ANDRIATSIMBAZAFY Ramboa Minosoa
 • RABEMANANTSOA Fidilalaina
 • RALAIARIMANANA Léa
 • RAKOTOARISOA Maminirina
 • RAMANAMAHEFA Fanja Narisoa
 • RAMAVOARISOA Dolis Raymonde V.
 • RANDRIAMANAMPISOA Basilia
 • RAVAOARIMALALA Hajaraivo Harisoa
 • RASOAFANOHARANA N. Sahondra
 • RASOLONJATOVO Francise J.
 • ANDRIATSIMBAZAFY Tatiana
 • RABESON Mirana Mbolatiana
 • RAJAONARIVO Saholy
 • RASOLOARIJAO Seheno Sidonie
 • ANDRIAMANANJEZIKA Voahirana
 • RAVAONIRINA Georgine
 • RAZAFINDRANAIVO Faratiana
 • ANDRIAMIADANA Tinasoa Liliane
 • RAKOTOARIMANANA A. Masoandro
 • RAZANAMANJATO Lalarisoa Elga N.
 • RABENINTANY Nirina
 • RAHARINAIVO Herimalala Julie
 • HERIVOLANIRINA Albertine
 • RAFANOMEZANTSOA Hantarivony Bodo
 • RASAMISON Solomalala
 • RAJAONARIVONY Harifara Saholy
 • RANOARIVONY Manolosoa Anjalalaina
 • RAZAFINDRANAIVO Sahondra
 • RASOARIVONY Isabelle
 • RAHARINAIVO Nirina Régine
 • RANDRIANELISON Julie Denise
 • RAZAFINDRANAIVO Fanja Tiana
 • RASOARIMALALA Nivonirina
 • RAFARAMALALA Marie Albine
 • ANDRIANJAFY Hantamalala Rondro
 • RANDRIAHARIJAONA Ony
 • FELANTSOA Ravaka Lucie
 • RASOAFARAMANANA Voahirana
 • RABENINTANY Miora Idealy
 • RASOAMANANORO Mino Marie A.
 • RASOAZANABONJY Voahirana Yolande
 • ANDRIANANTENAINA Haingo Manitriniony
 • RAZERIARISOA Marie Gilbertine
 • RAMAVOMBOLOLONA Herimalala
 • LALA HARISOA Lydia Francine
 • RAHARIMALALA Saholy
 • RAJAONARIVELO Lalatiana
 • RONDRONIRINA Nomenjanahary
 • RASOANJANAHARY Lucie
 • RALAIARY Ravaoarisoa Lydia Norofara
 • RAMIANDRISOA Ravakiniaina Irène
 • RAHOLITIANA Zoëlle
 • ANDRIANJAKA Stephanie R
 • RASOARIVELO Honorine
 • RAMAHERISON Haingo Tiana Seheno
 • RAHARIVELO Claudine
 • RASOANIRINA Béatrice
 • ANDRIANOMENJANAHARY Aina
 • RASOARIVELO Lalaoarisoa Pierrette
 • RALALAHARITSOA Lydie
 • RANAIVOARISOA Voaary Henintsoa
 • RAHOLIARIVELO Solo Haingo Tiana
 • RASOAMANGA Germaine
 • HARIMANANA Jeanne Clara
 • RAVONIARISOA Marie Florette
 • RASOARIMANANA Mamy Mialisoa
 • RANDRIANARISON Verohanitriniaina

Ireto kosa ireo Diakona fiandry vehivavy :

 • RAVOLOLONASOLO Eliza Marcelline
 • RAZANAJATOVO Heritiana Vololona
 • RAHARISOA Vololonjatovo Voahangilalao
 • RAMANANJATOVO Voahirana
 • RANARISON Mialy
 • RAMAROSON Fidiharivelo Rova Laurence
 • RASOARIVELO Harimalala
 • RANOARIVONY Harisoa Faramanalina

Auteur de l’article : AnjGab