Fifidianana Diakona 2019 : Ireo lehilahy voafidy

Ireto avy ireo lehilahy lany Diakona :

 • RAJAONARIVO Honoré
 • RAFANOHARANTSOA Jaona
 • RANDRIANELISON Daniel
 • LIVA Ephraim
 • RABESON Hery Andriatoky
 • ANDRIAMAMPIANINA Haja Ny Toky
 • ANDRIATSIMBAZAFY Stephen Patrick
 • RAJAONARIVELO Gaston
 • RAHARINAIVO Falimanana Jocelin
 • RAMANAMAHEFA Tiana Harinaivo
 • RASETRIARIVONY Mamy Nirina
 • RAMANAMPAMONJY Roland
 • RASOLOARIJAO Harivelo Andriamparany
 • RABENINTANY
 • RANDRIAMANANA A Tovontsoa
 • RANDRIAMANAMPISOA Filipo
 • RASAMOELINA Rivoniaina Guy Olivier
 • ANDRIANTSOA Aina
 • MIJA RATIARIVELO Fanja
 • RAZANAJATOVO Pascal
 • MIANDRANIAINA Lantonirina
 • RASOLOARIJAO Rindra
 • RAZAFINDRAINIBE Harris F.
 • RAZAFINDRANAIVO Lalanirina
 • MIANDRANIAINA Ny Toky Hifanoharantsoa
 • RAKOTONARIVO Fidy Gabriel
 • RAKOTONIRINA Emmanuel
 • RANDRIANARIMALALA Rivosoa
 • RASOLOFOARISON Tiana Niaina
 • RANDRIARINERA Jean Romain
 • RALAIARIMANANA Pascal
 • RAMAROKOTO Tsiriniaina Ianjatiana
 • RAZAFITSIALONINA Tovo Hasina
 • RALAIARITRIMO Maherison Tojo
 • RAVELONARIVOTSOA Zédéo
 • RANOARIVONY John Rolland
 • ANDRIAMIADANA Natoandro Alison
 • RANDRIAMANAMPISOA Falitiana
 • RAMANOELINA Alain
 • RABEMANANTSOA Solofoniaina S
 • RAKOTOARISOA Mamy Tiana
 • RAZAFITRIMO Fanja
 • ANDRIAMISANDRATRA Ny M.
 • TONGAVAO Philbert
 • RAMAROVAHOAKA Rolland
 • ANDRIANANTENAINA Laurent
 • RAKOTOMALALA Solofoniaina Hery
 • ANDRIAMANANTOANINA Hery
 • RAZAFIMAHEFA Hery Tiana Josefa
 • RAKOTOHARINIRINA Fanja José
 • RAJAONARIVO Herilaza Abel
 • RANDRIAMANANA Lantosoa
 • MIANDRANIAINA Toavina Ifanoharantsoa
 • ANDRIANTSIMBAZAFY Yann Steev
 • RAMAHERISON Radoarijaona
 • RAMPANANA Barijaona
 • RANDRIANJATOVO Jean Bruno
 • RAMAROSON Andrianjatovo Patrick
 • RADISON Clo Germain Stephano
 • RATSIMBA Ndriana Fanja Mamy
 • RASETRIARIVONY RALAY RANAIVO Dimby Arilala
 • RAMILIARISON Jean D Dieu
 • ANDRIANIRINA Fetra Jocelyn
 • PARANY Miaritsoa Elphi
 • RAKOTOBE Andriamirado
 • RANTOANINA Herimampionona
 • RATSIMBAZAFY Solonirina Augustin
 • RALAIARY Ranaivoarivelo
 • ANDRIANARIMALALA Tolotra
 • RABEARIVONY Cliff Jamuël
 • RANDRIAMANANA A. Manitra
 • ANDRIANANTOANDRO Ramy F.
 • RAMANANTSALAMA Laza A.
 • RAKOTONIRINA Jean José
 • RAKOTONDRASOA Jean Claude

Ireto kosa ireo Diakona fiandry lehilahy :

 • RAZAFIMAHALEO Rinah Rado
 • RALANTOMAHEFA Richard
 • RAKOTOARIMANALINTSOA Mamy José
 • ANDRIANTSITOHAINA Dany Angelo
 • RALAIMIHOATRA Herizo J. C. P.
 • RANDRIANASOLO Seta Andrianjaka
 • RALAITSIROFO Olivier
 • RANJAKAMIALIMANARIVO Todinirina N.

Auteur de l’article : AnjGab