Fifidianana Diakona 2015 : ireo vehivavy voafidy

Noho ny fitahian’ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019 ireo Diakona voafidy ireo.

Ireto avy ireo vehivavy lany Diakona :

Laharana Anarana Sary
4 LIVA HARINTSOA Violette 4
8 RASOAFANOHARANA N. Sahondra 8
73 RAVAOARIMALALA Hajaraivo Harisoa 73
31 RAKOTOARISOA Maminirina 31
77 RAHELINIRINA Nicole 77
60 ROBJHON Andovololona 60
2 RASOANAIVO Razanadrasoa Bakoly 2
16 RAMANAMAHEFA Hilda Amandalhie 16
15 RAMAVOARISOA Dolis Raymonde V. 15
1 RASOLONJATOVO Francise J 1
86 ANDRIATSIMBAZAFY Ramboa Minosoa 86
106 RABEMANANTSOA Fidilalaina 106
11 RASOARIVELO Honorine 11
51 RAZAFITSIALONINA Rabemiafara Nirina 51
18 HERIVOLANIRINA Albertine 18
91 RAZANAKOLONA Françoise 91
55 RASOLOARIJAO Seheno Sidonie 55
54 RAFARAMALALA Marie Albine 54
46 ANDRIAMASINDRAZANA Andrianony 46
107 RASAMISON Solomalala 107
56 RAJAONARIVONY Harifara Saholy 56
64 RAMANAMAHEFA Fanja Narisoa 64
68 RANDRIAMANAMPISOA Basilia 68
20 RAZANAMANJATO Lalarisoa Elga N. 20
57 RAZAFINDRANAIVO Faratiana 57
43 RANOARIVONY Manolosoa Anjalalaina 43
29 RASETRIARIVONY Lalasoa 29
89 RAMIADANARISOLO Razafitsara 89
45 ANDRIAMIADANA Tinasoa Liliane 45
50 RAHARISOA Albertine 50
63 RAZAFINDRANAIVO Sahondra 63
92 RAZAFINDRANAIVO Fanja Tiana 92
97 RAJAONARIVO Saholy 97
28 RANDRIANELISON Julie Denise 28
96 RAHARINAIVO Herimalala Julie 96
40 RAVAONIRINA Georgine 40
19 RANDRIAHARIJAONA Ony 19
38 RASOAVAHININANDRIANA Fara Herimalala 38
58 RALALAHARITSOA Lydie 58
3 RALAIARIMANANA Léa 3
69 ANDRIATSIMBAZAFY Tatianah 69
70 ANDRIAMANANJEZIKA Voahirana 70
103 RASOAZANABONJY Voahirana Yolande 103
94 RAFANOMEZANTSOA Hantarivony Bodo 94
104 RASOAFARAMANANA Voahirana 104
14 RAZANADRAJAO Lanto Herinirina 14
22 RABENINTANY Miora 22
34 RASOARIMALALA Nivonirina 34
52 RASOAVELONORO Mavo Lalao 52
32 ANDRIANARIVONY Nirina Lalao 32
100 RAHANTABARILALA Lalaonirina Aimée 100
37 ANDRIANJAFY Hantamalala Rondro 37
84 RALISON Michelle 84
61 RAHARINAIVO Nirina Régine 61
90 RABESON Mirana Mbolatiana 90
102 RASOAMANANORO Mino Marie A 102
80 RASOAMANGA Germaine 80
27 LALA HARISOA Lydia Françine 27
67 RALAIARY Ravaoarisoa Lydia Norofara 67
10 RANDRIANARISOA Manoa 10

Ireto kosa indray ireo Diakona fiandry vehivavy :

Laharana Anarana Sary
25 RASOANJANAHARY Lucie 25
42 RAHARIMALALA Saholy
109 RAZAFINDRAKOTO Faramalala Mahenintsoa 109
30 FELANTSOA Ravaka Lucie 30
59 RAMAVOMBOLOLONA Herimalala 59
79 RAZERIARISOA Marie Gilbertine 79
26 ANDRIANANTENAINA Haingo Manitriniony 26
108 RANAIVOARISOA Voaary Henintsoa 108

Auteur de l’article : hrakotomalala