Fifidianana Diakona 2015 : ireo lehilahy voafidy

Noho ny fitahian’ny Tompo dia tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana Diakona ny Alahady 17 May 2015 teo. Marihina fa handray andraikitra mandritra ny taom-piasana 2015 – 2019 ireo Diakona voafidy ireo.

Ireto avy ireo lehilahy lany Diakona :

Laharana Anarana Sary
7 LIVA Ephraim 7
65 RAHARINAIVO Falimanana 65
60 RASETRIARIVONY Mamy Nirina 60
14 ANDRIATSIMBAZAFY Stephan Patrick 14
83 RASOLOARIJAO Harivelo Andriamparany 83
59 RABESON Hery Andriatoky 59
32 ANDRIAMAMPIANINA Haja N T 32
78 RAMANAMAHEFA Tiana Harinaivo 78
90 RASOLOFOARISON Tiana Niaina 90
34 RAJAONARIVELO Gaston 34
3 RAZANAJATOVO Pascal 3
27 RANOARIVONY John Rolland 27
24 RASOLOARIJAO Rindra 24
51 MIANDRANIAINA Lantonirina 51
80 RANDRIAMANANA A Tovontsoa 80
84 RANDRIANELISON Daniel 84
70 RABENINTANY 70
54 RANDRIAMANAMPISOA Filipo 54
47 RAKOTOARISOA Mamy Tiana 47
35 RAMANAMPAMONJY Roland 35
9 RAKOTONARIVO Fidy Gabriel 9
40 RANDRIARINERA Jean Romain 40
69 RAZAFITRIMO Fanja 69
18 RALAIARIMANANA Pascal 18
81 RANAHARIJAONA Robin S. 81
77 RAMILIARISON Jean D Dieu 77
36 RAZAFINDRAINIBE Harris F 36
87 RAHAROLAHY Benjamina 87
29 ANDRIANASOLO Tsiory Ny Ranto 29
66 RAZAFINDRANAIVO Lalanirina 66
73 RASAMOELINA Rivoniaina Guy Olivier 73
33 MIJA RATIARIVELO Fanja 33
22 RAKOTOHARINIRINA Fanja José 22
26 RATSIMBA Ndriana Fanja Mamy 26
17 RANDRIANARIMALALA Rivosoa 17
46 ANDRIAMIADANA Natoandro Alison 46
61 RAKOTOMALALA André 61
28 ANDRIANTSOA Aina 28
30 RAZAFINDRAMONJY Jean 30
48 RAJAONARIVO Honoré 48
8 RAZAFITSALAMA Iarilala 8
5 TONGAVAO Philbert 5
13 RAHAROLAHY Rakotondrainibe 13
86 RAMAHERISON Radoarijaona 86
25 RALAINDIMBY Jacquie Olivier 25
11 RAKOTONIRINA Emmanuel 11
62 RAKOTOSON Mamiarivelo 62
76 RAHARINAIVO Gaston Aimé 76
85 ANDRIAMANANTSOA Charlot 85
75 RAZAFITSIALONINA Tovo Hasina 75
74 RABEMANANTSOA Solofoniaina Samuel 74
89 RAMANOELINA Alain 89
68 RAVELONARIVOTSOA Zédéo 68
79 ANDRIAMANANTOANINA Hery 79
82 RAKOTOMALALA Solofoniaina Hery 82
72 ANDRIATIANARIVELO Manitra Nirina 72
4 RANDRIAMANANA Lantosoa 4
49 RAZAFIMAHEFA Hery Tiana Josefa 49
67 FENOFANOHARANTSOA Ravo 67
44 ANDRIAMISANDRATRA Ny M. 44

Ireto kosa indray ireo Diakona fiandry lehilahy :

Laharana Anarana Sary
16 RABEARIVONY Cliff Jamuël 16
1 PARANY Miaritsoa Elphi 1
45 RAJAONARIVO Herilaza Abel 45
42 RANDRIANJATOVO Jean Bruno 42
10 ANDRIATSIMBAZAFY Yann Steev 10
23 RANDRIAMANAMPISOA Falitiana 23
39 RALAIARY Ranaivoarivelo 39
71 MIANDRANIAINA Ny Toky Hifanoharantsoa 71

Auteur de l’article : hrakotomalala