Fandaharana Herinandron’ny Fanahy Masina – Pentekosta 2015

 

Pentecost
FANDAHARANA
Pentecost
HERINANDRON’NY
FANAHY MASINA

Pentekosta 2015

> Alatsinainy 18 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) S.V.M. – Diakona sy Loholona

« Hahamafy ny finoantsika dia mananatra antsika ny Fanahy Masina »

Mpitarika : REMONJA Hilda
Mpitoriteny : RAMANAMAHEFA Tiana Harinaivo

> Talata 19 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) Dorkasy – S.T.K.

« Hahamafy ny finoantsika dia mikolo ny talenta ananantsika ny Fanahy Masina »

Mpitarika : RAFARAMALALA Albine
Mpitoriteny : RANDRIANARISON Violette, Mpitandrina

> Alarobia 20 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) A.F.F. – SA.FIF.

« Asan’ny Fanahy Masina ny fampihavanana »

Mpitarika : RAVAOARIMALALA Hajaraivo
Mpitoriteny : RASOANAIVO Bakoly

> Alakamisy 21 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) Sekoly Alahady – S.L.K.

« Asan’ny Fanahy Masina ny fahateraham-baovao »

Mpitarika : ANDRIAMASINDRAZANA Andrianony
Mpitoriteny : LIVA HARINTSOA Violette

> Zoma 22 Mey 2015 (6 ora sy sasany hariva) V.F.L. – Fanasina

« Manamafy ny finoantsika ny hosotra sy ny fifidianana izay asan’ny Fanahy »

Mpitarika : RAHARINAIVO Falimanana
Mpitoriteny : V.F.L. sy Fanasina (toriteny an-kira)

> Alahady 24 Mey 2015 Pentekosta

« Manome fanomezana isam-batan’olona ny Fanahy Masina mba hampahatanjaka ny finoana »

 

Auteur de l’article : hrakotomalala