Fandaharana Herinandro Masina – Martsa – Aprily 2015

 

Relig_32
FANDAHARANA
ZOKINAY 1
HERINANDRO MASINA
(29 Martsa – 3 Aprily 2015)

> Alahady 29 Martsa 2015 (6 ora sy sasany hariva) Sampana Dorkasy – V.F.L.

« Manome fiainana ny mino ny Tompo ka mamoaka azy ho amin’ny fitahiana mahatretrika »

Mpitarika : RANDRIAMANAMPISOA Filipo
Mpitoriteny : RASOLOARIJAO Perle

> Alatsinainy 30 Martsa 2015 (6 ora sy sasany hariva) Sekoly Alahady – SA.MPA.TI.

« Manome fiainana ny mino ny Tompo amin’ny alàlan’ny fanovozana fifaliana ao amin’ny trano fivavahana »

Mpitarika : RAHELIARIMANANA Harisoa J.P.A.
Mpitoriteny : RAKOTOARINAIVO Benjamina, Mpitandrina

> Talata 31 Martsa 2015 (6 ora sy sasany hariva) S.L.K. – Vokovoko Manga

« Manome fiainana ho an’ny mino ny Tompo mba hahazoantsika ho tia an’Andriamanitra sy hanao adidy ho an’ny tanindrazantsika »

Mpitarika : RASOLOARIJAO Andriamparany, Mpiandry
Mpitoriteny : RABARIJAONA Brigitte, Talen’ny Departemanta Fandikan-teny ao amin’ny Fikamaban’ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly

> Alarobia 1 Aprily 2015 (6 ora sy sasany hariva) A.F.F. – SA.FIF.

« Manome fiainana ny mino ny Tompo amin’ny alàlan’ny harem-pitahiana tsy hay tononina »

Mpitarika : RASOAVOLOLONA Tiana
Mpitoriteny : ANDRIANANTENAINA, Mpitandrina FJKM Ivandry Firaisana

> Alakamisy 2 Aprily 2015 (7 ora hariva) Fiangonana

« Manome fiainana ny mino ny Tompo mba hahazoantsika mianatra mizara fiainana ho an’ny hafa »

Mpitarika : ANDRIANARISOA Hajaniaina, Mpitandrina
Mpitoriteny : ANDRIANARISOA Hajaniaina, Mpitandrina

> Zoma 3 Aprily 2015 (6 ora sy sasany hariva) Firaisan’ny Diakona sy Loholona – S.T.K.

« Manome fiainana ny mino ny Tompo satria azo antoka ny fahamarinan’ny fanambaran’ny Soratra Masina »

Mpitarika : MIANDRANIAINA Lantonirina
Mpitoriteny : Tsanta Vaovao (toriteny an-kira)

 

Auteur de l’article : hrakotomalala